Jadzia_poem

216 tekstów – auto­rem jest Jadzia_poem.

Natalia i Adam

Naj­pierw Ona, po­tem On, spot­ka­li się Obo­je.
Po­tem zaś dołączył Bóg - te­raz jest Ich Tro­je.
Błogosławić On Wam będzie, każdej no­cy i za dnia.
Bo to piękna Miłość prze­cież, ser­ce swo­je dziś Wam da.
23.09.2017 r. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2018, 22:54

Hania

Do tych krótkich chwil, wspólnych chwil - tęsknię.
Czas stu­diów z nią od­bieram ja­ko pełnię.
Ty­le podzi­wu co dla niej mam,
To ni kruszy­na, ani nie gram.
Ki­log­ra­mami mogę to zmie­rzyć, jak bar­dzo ją kocham - [...] — czytaj całość

wiersz • 11 lipca 2017, 22:04

Smu­tek jest dnem, od które­go można od­bić się ku radości.

by emdżej 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2017, 00:56

Piosenka dla Pawełka

Gdy od płaczu oczy bolą,
Gdy nie masz już więcej sił.
Pra­wo smut­ku, jest Wam da­ne,
Prze­cież to sy­nek Wasz był.

Czym ukoić ciche łkanie?
Jak wy­cierać łzy co dnia?
Gdy się pus­tka w ser­cu stanie,
Je­zus otuchy Wam da.


Śpij, ma­leńki Aniołku.
Śpij i ra­duj się w niebie.
Tchnij w nas trochę odwagi,
By uwie­rzyć, że spot­ka­my tam Ciebie.

Dla Pa­wełka Sko­rup­ki, lat 6 [*] 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 26 listopada 2016, 17:12

Maria, Marysia

Piękne, jak płatek stok­rotki miękkie, no­si imię
Mat­ki Bożej - Ma­ria, Ma­rysia.
Ma­ria ma oczy szlachet­ne, błyszczące ze swo­jej dob­ro­ci. Każde­mu ułamek swo­jego ser­ca od­da­je, w pos­ta­ci uśmie­chu, czy skrzy­dełka anioła.
Otula [...] — czytaj całość

wiersz • 26 września 2016, 20:05

Agatka i Staś

W przed­sion­ku kościoła, na chórze i w nawach,
Na­jin­tensyw­niej zaś przed ołtarzem,
Czuć dziś tam było Waszej Miłości
Obec­ność szczerą - tak to jest Razem.
Ra­zem w uśmie­chach, ra­dościach, psotach.
Przy łzach, upad­kach, burzli­wych kłótniach.
Ra­zem być - ważne.
To piękna cnota.
Gdy Miłość pachnie jak dzi­siaj Wasza.
Można wszystko. 

wiersz • 25 lipca 2016, 21:39

Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce.
Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 maja 2016, 21:28

Cza­sami chcę się obudzić i nie zasnąć.
I to tyl­ko po to, żeby nie myśleć o tym, jak bar­dzo
chcę zasnąć i się nie obudzić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 kwietnia 2016, 10:16

Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, gdy ra­tują Cię Anioły. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2016, 17:30

Praw­dzi­wy Anioł nie upadnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 stycznia 2016, 20:47

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]