Jadzia_poem, teksty znajomych

5820 tekstów zna­jomych Użyt­kowników.

Cza­sem mu­simy siebie odpuścić, by in­nych się przytrzymać. 

myśl • 18 sierpnia 2018, 15:04

Słodka kawa.

Z kawą mi nie w smak,
gdy w świet­le poranka
wstaję wraz z życiem,
łóżko nie budzi się.

Z życiem mi nie w smak,
gdy ka­wa gorzka,
cu­kier roz­puszcza
się w czyichś ustach.

Z cuk­rem mi nie w smak,
gdy słod­ko się wypowiada
do­lewając słowną wodę,
wy­raz nie przet­ra­wia się. 

wiersz • 13 sierpnia 2018, 17:17

Człowiek myśli, że żyję, a je­dynie żyję myślą.

egzys­ten­cji wyraz. 

myśl • 13 sierpnia 2018, 17:08

* * *

Stra­ciłam coś
po­między nami
głucha cisza,
nie wy­raz zos­tał.

Stra­ciłam coś
jak­by część
siebie w środku
sza­leję burza.

Stra­ciłam coś
z tęskno­ty łza
rzeźbi blizny,
krwa­we są rany.

Stra­ciłam coś
to ni­by nie ja,
a jed­nak pustka
od­bi­ja dźwięk. 

wiersz • 6 sierpnia 2018, 19:41

Nie wszys­tkie ka­mienie to diamen­ty, a nie każdy diament to ka­mień wart swo­jej ceny. 

myśl • 5 sierpnia 2018, 20:45

Roz­la­ne mle­ko, choć wy­tar­te, wciąż wsiąka w życie. 

myśl • 21 lipca 2018, 20:47

Naj­le­piej i najłat­wiej pra­cuje się czyimiś rękoma.

z życia:

-sze­fie ja pra­cy się nie boję i lu­bię pra­cować tyl­ko nie mam kim... 

anegdota • 20 lipca 2018, 21:52

Większość rzeczy w tych cza­sach sa­mi kom­pli­kuje­my... Do­biera­my so­bie do głowy, zas­ta­nawiamy się co ktoś o nas po­myśli... Boimy się po­wie­dzieć wprost ko­muś co czu­jemy, cze­go ocze­kuje­my... Tyl­ko cały czas le­pimy kłębki [...] — czytaj całość

myśl • 19 lipca 2018, 15:51

Za­ryzy­kuj, może nie wszys­tko stra­cone.... Wal­cz, jeszcze nie wszys­tko stracone...
A nikt nie mówił, że będzie łat­wo ;) 
Odtwórz  

myśl • 19 lipca 2018, 15:43

Oszczędza­my na życiu, by śmier­ci zapłacić na czas.

iro­nia bytu. 

myśl • 17 lipca 2018, 09:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

LiaMort