Jadzia_poem, ulubione teksty

9914 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Awatar

co­raz więcej okien co raz mniej ludzi
eter wchłania mózg kradnąc minuty
klik usy­pia nas i klik też budzi
miłość przy­jaźń seks płyną przez druty

traw­nik daw­no zarósł piłka sparciała
pla­ce za­baw są lecz dzieci nie ma
młodzież przed ek­ra­nem się zasiedziała
bo wyjście do ludzi to wiel­ka trema

je­den kon­takt w dru­gim się zakochuje
pęka ety­kieta gną się granice
w wir­tual­nym świecie człowiek bytuje
za­pisując w chmurze swe tajemnice 

wiersz • 18 lutego 2018, 08:24

Od śmier­ci Je­zusa niewiele się zmieniło.
Poz­na­jemy go na  Amen , a cza­sem na wylot. 

myśl • 16 lutego 2018, 08:41

Marcowe zapalenie migdałków

Ból gardła nag­le złapał Was
Wy­bielić wrzas­kiem swoich prawd
Wuj­ka Sta­lina dob­rych rad
Po­laków w ubec­kich ka­tow­niach prać!

Gwiaz­da wska­zała drogę Wam
Nie był nią pokój a sam gwałt.
Przeszkodą wyklęte doły śmierci,
Choć wy­leciały Wam z pamięci! [...] — czytaj całość

wiersz • 15 lutego 2018, 19:47

Na tym świecie pew­ne są tyl­ko śmierć, po­dat­ki i antysemityzm. 

myśl • 15 lutego 2018, 09:08

An­ty­semi­tyzm stał się sys­te­mem gos­po­dar­czym bu­dowa­nym na słabości i niewie­dzy narodów. 

myśl • 14 lutego 2018, 14:05

Popielec

i co nam w za­mian dał świat
że oka­leczy­liśmy Boga

zos­ta­wiliśmy konającego
na scho­dach
pod zburzo­nym kościołem

żeby pojąć bez­miar miłości
którą nam wyz­nałeś na krzyżu
nie wys­tar­czy nie ja­dać mięsa
i po­sypać głowy popiołem 

wiersz • 14 lutego 2018, 08:35

Wszys­cy ludzie rodzą się równi, ale jed­ni są tyl­ko gojami. 

myśl • 13 lutego 2018, 22:19

Pychą jest liczyć tyl­ko na siebie. 

myśl • 12 lutego 2018, 11:13

Pycha pop­rzedza zgubę - miłość całko­wite oddanie. 

myśl • 11 lutego 2018, 17:13

pierwiosnki

tej no­cy nie mogłam zasnąć
widziałam jaskółki w ogrodzie
budzę się
i wszys­tko już jasne

przy­marzły do ziemi astry
których nie zga­sił wiatr

ból można ja­koś oszukać
zagłuszyć
jak ka­mień w wodzie

oca­lić jed­no serce
nim przyj­dzie ko­lej­na zima
i za­sypie nasz świat 

wiersz • 9 lutego 2018, 09:57
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

giulietka