Jadzia_poem, ulubione teksty

9975 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Jes­tem na tym por­ta­lu od lat i dochodzę do wnios­ku, że wolę pseudo­kibiców niż pseudoin­te­lek­tualistów. Pier­wsza gru­pa zaw­sze chce coś palnąć, a dru­ga wa­li tek­sta­mi po oczach bez up­rzedze­nia. Sta­ram się unikać [...] — czytaj całość

myśl • 30 listopada 2018, 13:16

Po prostu

Życie po­toczyło się do kąta
Do ka­napy śmier­dzącej smutkiem
Roz­lałam się na niej po sa­me brzegi
Skrap­lając po­woli duszę skutą lodem
Nie ma już wios­ny tyl­ko badyle
Za­cis­ka­jace pętlę czasu... 

wiersz • 27 listopada 2018, 15:51

Deszcz może być niewin­ny póki nie prze­mok­niesz do głębi serca... 

myśl • 19 listopada 2018, 13:36

Kiedy od­da­lamy się od Bo­ga
Słowa zmieniają znaczenie 

aforyzm • 18 listopada 2018, 21:51

Kul­tu­ra oso­bis­ta jest sztuką, na którą nie każde­go stać... 

myśl • 18 listopada 2018, 10:27

Cham ubierający myśli w słowa ob­naża swo­je oblicze... 

myśl • 16 listopada 2018, 15:41

Marze­nia puszczo­ne z dy­mem wra­cają ja­ko naleciałości... 

myśl • 12 listopada 2018, 11:08

Gdy ro­zum śpi zaczy­namy wie­rzyć w bajki... 

myśl • 11 listopada 2018, 15:39

I kat tra­ci cza­sem głowę... 

myśl • 3 listopada 2018, 08:57

Są księża, którzy nic, al­bo pra­wie nic nie poświęcili... 

myśl • 2 listopada 2018, 17:43
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka