Jadzia_poem, ulubione teksty

9942 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Nie ważne cze­go szu­kasz, ale co znajdujesz... 

myśl • przedwczoraj, 09:26

Mogę je­dynie po­legać na ka­napie...bo.nie ma nic in­ne­go na czym mogę się wesprzeć... 

myśl • 15 maja 2018, 19:33

Anioły w Paryżu

na wszys­tko co przeżyłem
co czułem
czekam

aby się przypominało
aby mnie odprowadzało

lecz niechże nie będzie tęsknotą
ta mglistość
ten powiew

co łzy pod po­wieką studzi

ciężko ka­rałeś mnie Boże
ale spra­wied­li­wie

bo ser­ce biło mi kiedyś
bez pośpiechu

a choć kochałem tylu
ty­lu ludzi

skrzydła

nie odrosły 

wiersz • 11 maja 2018, 12:52

Nieje­den orzeł z resztką się nie liczy... 

myśl • 11 maja 2018, 12:35

Olvidarte jamás

pat­rzę na ty­siące gwiazd
jak na wspomnienie
które za­tarło się deszczem
lub łzami

zos­tały tyl­ko dwie
trzy pamiątki
a między li­nij­ka­mi wiersza
ona
w niebies­kiej sukience

wiel­kie
szu­miące drzewa
roz­brzmiały pszczołami

lecz jakże łąki i pola
bez was zapachną
zakwitną 

wiersz • 4 maja 2018, 08:01

Świat nie pot­rze­buje he­roiz­mu. Bądźmy tyl­ko dob­rzy... a zło sa­mo zniknie. 

myśl • 29 kwietnia 2018, 22:38

Wy­pełniają nas słowa jak pus­te ka­lorie, cza­sami jest mi ich brak by siebie wykończyć... 

myśl • 29 kwietnia 2018, 14:42

Clair de lune

po­pat­rz synku
oto gro­by moich przyjaciół

popatrz
oto mo­ja samotność
i szczęścia niepowrotne

kwiatów nie trzeba
nicze­go nie żałuj

na miej­scu se­tek zgasłych gwiazd
ty­siące się zapala

ze wzrusze­niem wspominam
sonatę
o wie­cznie sa­mot­nym księżycu

byś mógł pojąć
i ukochać

łzę w mat­czy­nym oku

ciszę i ogrody
które roz­kwitną skrzydłami motyli

gdy pióra naszych aniołów
przełamią się
w pędzle 

wiersz • 27 kwietnia 2018, 13:00

Na ringu

na skro­ni błyszczy kwaśny pot
dłonie się za­cis­kają w pięści
choć boję się cze­kam na gong
to wszys­tko w głowie się nie mieści

i zab­rzmiał dzwon do­koła wrzask
za­cis­kam zęby wiem że muszę
że jut­ro gdy na­dej­dzie brzask
ja da­lej swoją drogą ruszę

wyg­ram tą walkę - zobaczycie
zwykły człowiek ver­sus życie 

wiersz • 25 kwietnia 2018, 02:09

Wszys­tko to mniej niż nic... 

myśl • 21 kwietnia 2018, 16:09
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sprajtka