Jadzia_poem, strona 22

216 tekstów – auto­rem jest Jadzia_poem.

Jeśli ra­no szczerze uśmie­chniesz się do swo­jego od­bi­cia
w lus­trze, możesz mieć pew­ność, że ta­kie po­zos­ta­nie do końca dnia. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 września 2010, 17:25

Jes­tem tak zła na swo­je uczu­cia, że pos­ta­nowiłam nie pi­sać nic więcej na ten te­mat.
Prob­lem w tym, że właśnie to zrobiłam... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 7 września 2010, 20:56

Ty­le piękna wokół nas, a tak niewiele oczu, które je dostrzegają. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 6 września 2010, 11:55

Chciałam kochać, roz­kochałam. Bo nig­dy bym nie pokochała... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 5 września 2010, 15:25

Technologie

Ten kto wy­myślił ser miał głowę.
Jak ktos miał ochotę, po pros­tu zjadł ka­wałek i się cie­szył. Zaw­sze na­tomiast mu­siał zap­ra­cować na swoją se­rową ra­dość. Ten kto wy­myślił ser zaw­sze był poważany. [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 4 września 2010, 13:33

Jeśli życie da Ci w kość, kop­nij je jeszcze bardziej. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 września 2010, 14:12

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]