Jadzia_poem, strona 2

216 tekstów – auto­rem jest Jadzia_poem.

Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz to, cze­go bra­kuje Ci w tym­cza­sowym bólu: odpowiedzi.

De­dica­ted: Nieżywy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2016, 08:42

Co ro­bi orzeł, gdy chce nau­czyć młode la­tać? Da­je im kopa.
Chcesz być kurą, czy orłem? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2016, 08:20

Twój tek­st, Twój długo­pis, Two­je życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2016, 15:40

Trud­ne wy­darze­nia uczą, jeśli nas łamią, to nie możemy poz­wo­lić się przygnieść.

in­spi­red by magdzia0108 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 grudnia 2015, 23:41

Możesz stać za mną, pod wa­run­kiem, że dasz radę ze mną iść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2015, 11:23

Kiedy do­wiesz się, że miałeś być ofiaro­wany Bo­gu - wszys­tko na­biera sensu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 listopada 2015, 19:56

Oda do herbaty

Her­batko! Wi­tal­ności moja!
Ty jes­teś jak zdro­wie. Ile Cię trze­ba ce­nić, ten tyl­ko to wie, kto Cię z ka­wy na siebie za­mienił.
Bo gdy kto kawę na stół po­daje, to jak­by wszys­tkie smaki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 listopada 2015, 12:54

Czym jest brak chęci do działania przy tym, cze­go się pragnie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2015, 14:56

Cza­sem trze­ba mieć ta­ki gor­szy dzień, żeby się trochę jak­by pod­dać. Ale tyl­ko "jak­by" i tyl­ko po to, żeby po­tem mieć jeszcze więcej siły. Trze­ba cza­sem poczuć się słabym, żeby po­tem być silnym.

by Adam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 października 2015, 11:27

Kwin­te­sen­cja roz­paczy: dusza krzyczy, ser­ce bo­li, a oczy nie płaczą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 października 2015, 20:54

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]