Jadzia_poem, opowiadania

2 teksty (opo­wiada­nia) – auto­rem jest Jadzia_poem.

Nie bój sie mówić, że kochasz...

Przy blas­ku od­bi­jające­go się od wo­dy słońca sie­dzieli na prze­ciw­ko siebie. Pat­rzył jej głębo­ko w oczy, co spra­wiło że zaw­stydziła się jeszcze bar­dziej. Spuściła wzrok i uśmie­chnęła się lek­ko. Objął jej dłoń [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 18 września 2010, 15:21

Szum myśli

Słońce led­wo połys­ki­wało zza ciężkich, gra­nato­wo - żółta­wych chmur. Kil­ka je­go pro­mieni uświado­miło mi, że nie będzie pa­dać, pos­ta­nowiłam więc wyb­rać się na spa­cer.
Ty­le spraw i myśli, których nie pot­ra­fiłam „przegryźć” [...] — czytaj całość

opowiadanie • 14 września 2010, 11:29

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]