Jadzia_poem, myśli

181 tekstów (myśli) – auto­rem jest Jadzia_poem.

Smu­tek jest dnem, od które­go można od­bić się ku radości.

by emdżej 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 stycznia 2017, 00:56

Nak­ra­pianych myśli tłum, w sen­sie ideal­nych w szklan­ce.
Tyl­ko po­między ni­mi jes­teś Ty, a te­go żad­na z nich nie wyleje. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 maja 2016, 21:28

Cza­sami chcę się obudzić i nie zasnąć.
I to tyl­ko po to, żeby nie myśleć o tym, jak bar­dzo
chcę zasnąć i się nie obudzić. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 kwietnia 2016, 10:16

Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, gdy ra­tują Cię Anioły. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 marca 2016, 17:30

Praw­dzi­wy Anioł nie upadnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 stycznia 2016, 20:47

Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz to, cze­go bra­kuje Ci w tym­cza­sowym bólu: odpowiedzi.

De­dica­ted: Nieżywy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2016, 08:42

Co ro­bi orzeł, gdy chce nau­czyć młode la­tać? Da­je im kopa.
Chcesz być kurą, czy orłem? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2016, 08:20

Twój tek­st, Twój długo­pis, Two­je życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2016, 15:40

Trud­ne wy­darze­nia uczą, jeśli nas łamią, to nie możemy poz­wo­lić się przygnieść.

in­spi­red by magdzia0108 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 grudnia 2015, 23:41

Możesz stać za mną, pod wa­run­kiem, że dasz radę ze mną iść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 25 grudnia 2015, 11:23

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]