Jadzia_poem, teksty ze stycznia 2016 roku

4 teksty ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Praw­dzi­wy Anioł nie upadnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 stycznia 2016, 20:47

Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz to, cze­go bra­kuje Ci w tym­cza­sowym bólu: odpowiedzi.

De­dica­ted: Nieżywy 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2016, 08:42

Co ro­bi orzeł, gdy chce nau­czyć młode la­tać? Da­je im kopa.
Chcesz być kurą, czy orłem? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 stycznia 2016, 08:20

Twój tek­st, Twój długo­pis, Two­je życie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 stycznia 2016, 15:40

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]