Jadzia_poem, teksty ze stycznia 2011 roku

14 tekstów ze stycznia 2011 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Dla in­nych wart jes­teś ty­le, ile tej war­tości sam w so­bie widzisz. 

aforyzm
zebrał 99 fiszek • 31 stycznia 2011, 17:34

Sztuką szczegóły życia zauważyć.
Sztuką wie­dzieć, że życie ze szczegółów się składa.
A naj­większą sztuką zmie­rzyć się i z ty­mi na­gor­szy­mi szczegółami. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 30 stycznia 2011, 19:08

Tato

Choć nie po­wiem te­go, bo nie potrafię,
Bo gdy mówię do Ciebie, czuję, że sie dławię.
Choć nasza wy­miana zdań oprószo­na krzykiem
I trzas­ka­niem drzwi z wiel­kim hukiem...

To ja widzę żeś człowiek, że jesz i spoczywasz,
Pra­cujesz na moją rodzinę, z cza­sem przegrywasz.
Żałuję mych krzyków, złości na próżno...
Muszę to zmienić, nim będzie za późno. 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 29 stycznia 2011, 12:00

I choć w świecie kwiatu lo­tosu cień od­naj­dziesz, pa­miętaj,
że i on cel swój w tym raj­skim og­rodzie posiada. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 28 stycznia 2011, 13:17

Łza uśmie­chem skro­piona ileż war­tości ma wiele,
gdy nie tyl­ko ten uśmiech połówka twa rodzi. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 stycznia 2011, 12:01

War­tość ma two­je życie, gdy nie do­ceniasz ko­goś tyl­ko po stracie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 26 stycznia 2011, 16:15

Gdy tęskno­ty bra­kuje, coś w związku się psuje. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 20 stycznia 2011, 20:22

Iść ra­zem z tłumem, ale gdzieś osobno.
Radzić so­bie z tru­dem, z twarzyczką pogodną. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 19 stycznia 2011, 21:01

I na­wet gdy szta­luga spa­da Ci na głowę nie płacz.
Pow­stały si­niak równie pięknem ma­luje jak to, co na tej szta­ludze Ty przed chwilą. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 17 stycznia 2011, 14:22

Pan Strach

Ja­kie imię no­si Strach, czy tyl­ko strachem zwie się?
Jak wiel­kie oczy ten pan Strach ma?
I czy wie, że o nim wiecie?
Czy tyl­ko kroplą krwi jest, czy łzą,
Czy ciemną drogą za dnia?
Czy wreszcie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 stycznia 2011, 12:13

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]