Jadzia_poem, teksty z października 2015 roku

4 teksty z paździer­ni­ka 2015 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Czym jest brak chęci do działania przy tym, cze­go się pragnie? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2015, 14:56

Cza­sem trze­ba mieć ta­ki gor­szy dzień, żeby się trochę jak­by pod­dać. Ale tyl­ko "jak­by" i tyl­ko po to, żeby po­tem mieć jeszcze więcej siły. Trze­ba cza­sem poczuć się słabym, żeby po­tem być silnym.

by Adam 

myśl
zebrała 4 fiszki • 8 października 2015, 11:27

Kwin­te­sen­cja roz­paczy: dusza krzyczy, ser­ce bo­li, a oczy nie płaczą. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 października 2015, 20:54

Życie poz­ba­wia tchu tych, którzy nie boją się cienia. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 października 2015, 14:06

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]