Jadzia_poem, teksty z października 2010 roku

22 teksty z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Nie pot­ra­fię wycza­rować uśmie­chu na tych wszys­tkich smut­nych twarzach. Pos­ta­ram się więc to zro­bić choć na Twojej. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 31 października 2010, 20:02

Dom z kart bu­dujesz, gdy fun­da­men­tem krzyk. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 30 października 2010, 17:27

Gorącej krwi arab­ski koń po­zaz­drościłby szczęśli­wie zakochanym. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 29 października 2010, 22:04

To właśnie wios­na wplotła mi się we włosy i przy­pomi­na o tym gdy pot­knę się o jej korzeń. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 października 2010, 11:23

Uśmie­chnęłam się dziś do ko­biety o ka­mien­nej twarzy, a jej oczy pełne zdu­mienia po­wie­działy: "dziękuję..." 

myśl
zebrała 74 fiszki • 26 października 2010, 10:08

Słodyczy prag­niemy, miodem gar­dzi­my, a cuk­ru używamy... 

myśl
zebrała 67 fiszek • 25 października 2010, 18:01

Ho­ryzont mnie ku­si, a ja drzwi ot­worzyć nie mogę... 

myśl
zebrała 50 fiszek • 24 października 2010, 19:08

Wręcz niewiary­god­ne, ale os­tatnio złapałam... mysz. 
Nie było mo­jego ko­ta w pob­liżu i całe szczęście, bo gdy poczułam jak szyb­ko bi­je jej ser­ce, wy­puściłąm ją...

Te­raz już wiem, że war­to dać odejść ukocha­nej osobie. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 23 października 2010, 12:43

Nie zdążyłam na nasz rejs, te­raz płynę tratwą. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 20 października 2010, 12:51

Bo jakąż war­tość ma two­ja mi­lość, gdy kot twój po do­mu głod­ny chodzi? 

myśl
zebrała 46 fiszek • 19 października 2010, 10:04

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]