Jadzia_poem, teksty z marca 2011 roku

27 tekstów z mar­ca 2011 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Niektórzy nie mają cuk­ru, a my narze­kamy, że się cze­kola­da w us­tach rozpuściła. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 31 marca 2011, 17:01

Szał ciał - dwa słowa, tu­zin znaczeń, in­dy­widual­na interpretacja. 

aforyzm
zebrał 89 fiszek • 30 marca 2011, 10:05

Boisz się, że nie zdążysz. Spo­koj­nie, jes­teś człowiekiem.
Na pew­no coś wymyślisz. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 27 marca 2011, 20:00

Lecz grzecznym py­taniem nic nie zdziałasz, gdy mówisz do chama. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 25 marca 2011, 12:42

Prag­niemy by ktoś nas do­cenił. Gdy to ro­bi, często zaprzeczamy.
Może sa­mi po­win­niśmy do­ceniać, wte­dy zro­zumiemy co to takiego? 

myśl
zebrała 47 fiszek • 24 marca 2011, 14:03

Kot

Raz sam kot,
Wlazł na płot.
Mysz zjeść chciał
Więc wzrok miał

Na mysz tą,
Co stąd i stąd
Bieg wciąż ma.
To mysz jest ta.

Ach! Tu bum,
To był huk!
Był kot tu...

Ale on spadł,
Szum i strach
I kot zwiał.


(Ćwicze­nie, które ro­biłam na psycho­logii: jed­no­syla­bowy so­net. Spróbuj­cie te­go w do­mu ;) 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 23 marca 2011, 18:04

Sen­ty­men­talność piękna spra­wa, choć cza­sem ból za­daje to z cza­sem i ra­dość przyniesie.

In­spi­red: Joaśka19 

myśl
zebrała 38 fiszek • 22 marca 2011, 15:08

Pytania i odpowiedzi

Dlacze­go mnie wybrałeś?
Ilem ja war­ta dla Ciebie?
Dlacze­go to mnie pokochałeś?
Czy ten wybór prze­myślałeś dla siebie?

Poz­wa­lam Ci tyl­ko na pocałunek,
Byś mnie przy­tulił czy lek­ko dotknął.
Lecz na nic więcej. A Ty to rozumiesz…
Nie kusi [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 50 fiszek • 21 marca 2011, 12:15

39 i 2

Gorąco na ser­cu mi było
Gdy przy­jechałeś, po­wiet­rze od ciepłego sil­ni­ka drżało.
Niosłeś pu­dełko, gdzie cias­tek pełno.
Zaj­rzałeś i po­myślałeś „oby nie za mało”.

Słabo zas­tu­kałeś w drzwi wejściowe.
Wszedłeś i ciepłem swoim do­mowe­go pra­wie nie poczułeś.
Dopiero [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 20 marca 2011, 14:04

A mo­ja ma­ma na "kocham Cię" ot tak, przy­tuliła mnie i po­wie­działa "ja Ciebie też".
Dob­rze czuć, że blis­ka Ci oso­ba nie doszu­kuje się w tych słowa dru­giego dna. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 18 marca 2011, 11:03

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]