Jadzia_poem, teksty z listopada 2015 roku

2 teksty z lis­to­pada 2015 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Kiedy do­wiesz się, że miałeś być ofiaro­wany Bo­gu - wszys­tko na­biera sensu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 listopada 2015, 19:56

Oda do herbaty

Her­batko! Wi­tal­ności moja!
Ty jes­teś jak zdro­wie. Ile Cię trze­ba ce­nić, ten tyl­ko to wie, kto Cię z ka­wy na siebie za­mienił.
Bo gdy kto kawę na stół po­daje, to jak­by wszys­tkie smaki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 15 listopada 2015, 12:54

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]