Jadzia_poem, teksty z listopada 2010 roku

27 tekstów z lis­to­pada 2010 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Zaw­rotne tem­po osiąga koło for­tu­ny nasze­go życia, gdy strzałka po­kazu­je wygraną.
Tyl­ko "ban­krut" dołuje nas bar­dziej, niż wszys­tkie nis­kie staw­ki ra­zem wzięte. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 30 listopada 2010, 22:23

Gdy tyl­ko położysz dłoń na ser­cu i bi­cie je­go poczu­jesz, za­pom­nisz jak to jest,
gdy ręce w kie­sze­ni ogrzewasz. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 29 listopada 2010, 20:20

Nie do­jadę do ciebie na czas, ale gdy już przy­biegnę z przys­pie­szo­nym od­dechem po­wiem "kocham", bo na mnie czekałeś. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 28 listopada 2010, 16:20

Zos­tanę sobą czy zos­tanę z Tobą, jeśli to między na­mi to miłość, to nie ma różnicy. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 27 listopada 2010, 17:40

Aniele z me­go snu... Nie budź mnie już wiecej. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 26 listopada 2010, 22:02

Każde wy­powie­dziane przez nas słowo uśmie­chem osłodzić, a życie nasze słod­sze by było.
A pa­radoks po­lega na tym, że niemow­la­ki nie mówią, a uśmie­chają się co chwila. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 24 listopada 2010, 12:20

Nie roz­puszczą Ci się oczy od łez, zos­taną tyl­ko przemyte. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 23 listopada 2010, 11:02

Jes­tem wol­nym człowiekiem, ale to że jes­tem wol­na ja­koś mnie nie cieszy... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 listopada 2010, 22:18

Bu­jany fo­tel i buj­na wyob­raźnia, zabójcze połącze­nie, dające buj­ny bu­kiet myśli... 

aforyzm dnia z 31 stycznia 2011 roku
zebrał 131 fiszek • 21 listopada 2010, 16:20

Ser­cem iść przez życie, na bo­saka... Choć sto­py po­ranione, ser­ce nie krew widzi,
lecz to co sto­py rozdeptały. 

myśl
zebrała 52 fiszki • 19 listopada 2010, 08:17

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]