Jadzia_poem, teksty z lipca 2015 roku

7 tekstów z lip­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Król Pozytywny, Królowa Motywacja

Za la­sami, Za góra­mi, jedną wie­rzbą i rze­kami
żył Król z mianem Po­zytyw­ny, wygląd je­go - wiel­ce dziwny.
Je­go żona, Mo­tywac­ja, królo­wała z wielką gracją.
Państwo ich, za­meczek mały słynął w świecie uśmiechami.
Jednak [...] — czytaj całość

wiersz • 29 lipca 2015, 13:27

* * *

Co to za smut­na twarzyczka jest w oknie?
Cze­mu jak szy­ba z zewnątrz w tym deszczu moknie?
Pijąc ko­lej­ny cier­pki smak wi­na,
Krzy­wi się myśląc: świata już nie ma.
Mój świat się za­kończył dla niego, dla nas,
Bo ta­ka głupo­ta, ta­ki ambaras...
Gdy­by on wie­dział o co tu chodzi,
to rzekłby: "myśleć tak się nie godzi".
Bo ta­kie smut­ki i przejmowanie,
To jest za­danie dla głupich panien. 

wiersz • 29 lipca 2015, 13:26

Ra­miona Nadziei - im człowiek jest sil­niej­szy, tym bar­dziej niewidzialne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 lipca 2015, 20:54

Mój uśmiech krzyczy z bólu,
Mo­je uśmie­chnięte oczy płaczą cierpieniem.
Mój we­soły świat zasłania łzy,
Nie wiem jak od­wrócić te wer­sy, nie wiem czy mnie to obchodzi. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 lipca 2015, 21:19

Miłość prak­tycznie zmie­szała się z niena­wiścią, uwiel­bienie z za­wiścią, a marze­nia z wro­gością. Gdzieś w tym wszys­tkim jes­tem ja.

is­pi­red by Dżyszla 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 lipca 2015, 18:04

Przytłocze­nie uczu­ciem pus­tki jest lep­sze, niż brak poczu­cia bezpieczeństwa.
Oba uczu­cia ra­tują marzenia. 

myśl • 22 lipca 2015, 21:31

Izzy

Po krótce opo­wiem Wam dziś o Izie:
Skarb, o ru­dym połys­ku włosa i oczach zza szy­bek przeszy­wających,
Gdy tyl­ko swo­bod­nie po drodze idzie,
Nie masz pojęcia o uczu­ciach pięknie zeń się wydobywających.
Ma ser­ce ot­warte, choć skrom­nie ukryte,
Dob­rem i hu­morem, cieka­wością świata przez życie so­bie pomyka,
Można ob­serwo­wać to wszys­tko z zachwy­tem,
A i tak niewiele dos­trzeżesz, jeśli nie do­cenisz te­go cud­ne­go płomyka. 

wiersz • 3 lipca 2015, 22:37

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]