Jadzia_poem, teksty z grudnia 2010 roku

15 tekstów z grud­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Nie za­dałam py­tania, a usłyszałam od­po­wiedź - niemożliwe?
W miłości i owszem. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 27 grudnia 2010, 16:14

Jeśli um­rzeć to tyl­ko z człowiekiem, z którym rozmawiałabym.
Brak dialo­gu za­biłby nas już na początku. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 26 grudnia 2010, 16:08

Noc... Cicha, ciem­na i choć ta­ka krótka to nic, bo nasza. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 grudnia 2010, 15:12

Za­wiłe myśli i ścieżki nasze, lecz nie ma za to szu­kać wciąż płaczek.

_______________________________________________________
Zwłaszcza w święta, we­sołych tych myśli moi drodzy cy­tato­wicze :) 

myśl
zebrała 14 fiszek • 24 grudnia 2010, 21:03

Przy­ciągnąłeś mnie niewidzial­na ni­cią Twoich oczu.
Za to właśnie jes­tem w sta­nie poz­wo­lić Ci mnie nią owinąć. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 21 grudnia 2010, 12:32

Wy­ryte inic­jały na ser­cu miarą tej praw­dzi­wej miłości. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 20 grudnia 2010, 14:51

Za­miast ciągle narze­kać, przez­nacz ten czas na to, byś tak właśnie ro­bić nie musiał. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 16 grudnia 2010, 08:09

W kra­ju kwitnące­go ra­ju i kwitnącą wiśnię znajdziesz. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 grudnia 2010, 13:05

Po­wiedz prawdę i zostań...
Jeśli dos­ta­niesz w twarz do­wiesz się, że dru­ga stro­na zwyk­le cię okłamuje. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 10 grudnia 2010, 11:33

Lek­kości i sub­telnos­ci cu­dow­ny smak, gdy uśmie­chem mnie całujesz - nocą i za dnia. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 8 grudnia 2010, 22:15

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]