Jadzia_poem, teksty z czerwca 2015 roku

2 teksty z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest Jadzia_poem.

Dyplomik

Życzę Ci wiel­ce szlachet­ny człowieku:
Po­wodzeń wiele i cier­pli­wości, prze­pięknych ocen i dużo miłości.
Niech ser­ce Two­je zaw­sze piękna szu­ka, bo dzięki niemu będziesz wie­dzieć, co to ta­kiego jest życia sztuka. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 czerwca 2015, 10:26

Historia pewnego Serca

Ra­zu pew­ne­go Ser­ce do­rosłe, co na Bożej Miłości w Biel­sku wyrosło,
Swoją posługę da­lej czy­nić chciało: na stu­dia więc poszło i in­nym się udzielało.
Tam zac­nych niewiast mo­ce spot­kało i jed­ne­go rosłego obywatela,
Co rządy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 czerwca 2015, 22:01

Jadzia_poem

"Światło, nosisz je w sobie..."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jadzia_poem

Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

21 kwietnia 2018, 22:54Jadzia_poem do­dał no­wy tek­st Natalia i Adam

3 kwietnia 2016, 10:15Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

5 marca 2016, 22:17magdzia0108 sko­men­to­wał tek­st Trudne wy­darze­nia uczą, jeśli [...]

3 marca 2016, 21:34aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Tym trud­niej zro­zumieć Miłość, [...]

26 stycznia 2016, 16:23Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Po złych cza­sach przychodzą [...]

21 stycznia 2016, 22:45Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 21:21JaiTy sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy Anioł nie upad­nie.  

20 stycznia 2016, 20:43Jadzia_poem sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:26Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]

17 stycznia 2016, 22:25Nieżywy sko­men­to­wał tek­st Posłuchaj siebie, wte­dy usłyszysz [...]